Termékeink

Hírek

29.5.2018
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

9.5.2018
Bármi kérdése lenne nehabozzon hivni minket a +421 948 103 105 mobil készulékes számra. Beszélunk magyarul

Ánizs illóolaj - ( 500 g )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 11 790 Ft ( 9 285 Ft áfa mentes ár )

Név

Ánizs illóolaj (természetes) 500 g , Pimpinella anisum illóolaj

Információk

Az illóolajat az ánizs (Elettaria cardamomum) magvaiból nyerik. Az illóolajnak világossárga színe van és tipikus ánizs illata. Üledékek nélküli tiszta folyadék. Nem tartalmaz hozzáadott oldószereket, színezékeket, konzerváló anyagokat és antioxidánsokat sem. Az ánizsolaj fő komponense az anetol. Kis mennyiségben limonént és linaloolt tartalmaz.

Felhasználása

Élelmiszeripar, kozmetikai ipar

Származási ország

Csehország

Részletek

INCI név: Pimpinella Anisum (Anise) Seed Oil
EC szám: 283-872-7
CAS szám: 84775-42-8
HS szám: 33012911
Sűrűség (20°C-on): 0,9700-0,9980 g/cm3
Törésmutató (20°C-on): 1,5490-1,5650

Toxikológiai adatok

Talált allergének: limonén and linalool. A termékben nem találtak mikroorganizmusokat és azok toxinjait sem, genetikailag módosított szervezeteket nem használtak a gyártás során.

Raktározás

Javasolt tárolási hőmérséklet-tartomány: 5-20°C, legfeljebb 75% páratartalom mellett jól záródó edényekben.

UPOZORNENIE:

FIGYELMEZTETÉS:
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H341 - Feltehetően genetikai károsodást okoz.
H351 - Feltehetően rákot okoz.
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P201 - Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202 - Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P281 - Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P308+P313 - Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P321 - Szakellátás (lásd … a címkén).
P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 - Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként.