+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Termékeink

Hírek

26.6.2022
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
26.6.2022
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
Beszélunk magyarul ha bármi kérdése van kérem nehabozzon hívni minket  +421948105105 telefonszámon.

Isopropanol 99,9 % - ( 1 l )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 2 025 Ft ( 1 595 Ft áfa mentes ár )

Név

Isopropanol , Izopropyl , Isopropylalkohol ,  2-propanol , propan-2-ol , isopropyl-alkohol, technical

Specifikáció

Tisztaság: 99,9 %
Sűrűség: 0,786 kg - 1 l
CAS szám: 67-63-0
EC szám: 200-661-7

Tárolás

Ajánlatos az eredeti csomagolásban, ne tegye ki hosszantartó napsütésnek. VIGYÁZAT: Ez egy gyúlékony anyag. Védje minden lángtól és szikrától.

UPOZORNENIE:

Jelszó: VESZÉLY

H225 Fokozottan tûzveszélyes folyadék és gõz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
P102 Gyermekektõl elzárva tartandó.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P210 Hõtõl/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektõl távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P262 Szembe, bõrre vagy ruhára nem kerülhet.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.