Termékeink

Hírek

29.5.2018
GLS futárszolgátlatal kuldjuk a csomagokat utánvételel is. Van magyarbankszámlánk K&H banknál ha elore szeretné fizetni a megrendelését. Egy csomag maximálisan 30 kg a szálítási díj csomagonként adot.

9.5.2018
Bármi kérdése lenne nehabozzon hivni minket a +421 948 103 105 mobil készulékes számra. Beszélunk magyarul

Foszforsav 85% - ( 500 g )

Elérhetőség: Raktáron
Mennyiség: x 1 db
Ár áfaval: 1 255 Ft ( 990 Ft áfa mentes ár )

Megnevezés

foszforsav 85% , H3PO4 , ortofoszforsav , vilsav , közönséges foszforsav

Információk

A ortofoszforsav foszfor alapú szervetlen sav. Ez a sav akkor képződik, ha foszfor-oxikloridra vagy foszfor-pentakloridra víz hat, valamint erősebb oxidálószerek (salétromsav) a foszfort ortofoszforsavvá alakítják. Előállítják még állati csontokból is. A magyar gyógyszerkönyvben a közönséges foszforsav 20%-os vizes oldata Acidum Phosphoricum néven hivatalos gyógyszer. A gyógyszerül használt savnak foszforból kell készülnie. NEM lehet szennyezve kénsavval, arzénsavval, foszforossavval, kalciummal, salétromsavval és nehéz fémekkel. Gyümölcssziruppal vagy cukorral elegyítve és vízzel hígítva kellemes savanyú ízt ad.

Felhasználása

Az élelmiszeriparban főleg savanyúságot szabályozó anyagként használják, de használják fémionok megkötésére vagy a húsokban lévő különféle sók permaabilitásának növelése miatt. Megtalálható klóákban, sajtokban és húsételekben. Nincs ismert mellékhatása, de a napi maximum beviteli mennyisége 70mg/kg, mivel a szervezetből kalciumot von el. A háztartásban rozsdafolt és vízkő eltávolítására használjuk.

Adatok

CAS-szám: 7664-38-2
Moláris tömeg: 98 g/mol
Sűrűség: 1,685 g/ml
Oldhatóság (vízben): elegyedik
Megjelenés: színtelen viszkózus folyadék
Olvadáspont: 42,35 C
Forráspont: 158 C
EU osztályozás: Korrozív (C)

Toxikológiai adatok

Mérgezés szempontjából hatástalan, de erősen maró hatású.

UPOZORNENIE:

Figyelmeztető mondat: Veszély
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P310 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.